logo

VİDEO

Player will show here

FAALİYET ALANLARI

  • Su kaynakları yönetimi, içme suyu temini, evsel ve endüstriyel atıksuları toplama, uzaklaştırma, arıtma ve kanalizasyon sistemlerinin izlenmesi ile ilgili teknolojiler sunulmaktadır.
  • Atıkların yönetimi, toplanması, taşınması ve transfer istasyonlarının planlanması, geri kazanım sistemleri ile kompost, biyogaz, çöp yakma, gazlaştırma ve düzenli depolama tesis projeleri yapılmaktadır.
  • Kaynakta ayrı toplanması ve taşınması ile ilgili yönetim sistemlerinin oluşturulması, çevre finansmanı analizlerinin yapılması, geri dönüşüm tesislerinin planlanıp, projelendirilmektedir.
  • Hayvan gübrelerinin toplama ve taşıma yönetim modellerinin oluşturulması, gübresinden biyogaz, kompost ve stabilizasyon üretim tesislerinin planlanması ve detay tasarımı yapılmaktadır.
  • Çamurların susuzlaştırılması, kurutulması, stabilizasyonu, kompost üretimi, anaerobik fermantasyonu, yakılması ve gazlaştırılması ile ilgili teknolojiler belirlenip, uygulama projeleri sunulmaktadır.
  • Ayrı toplanması, taşınması ve depolanmasında uygun taşıma ve takip sisteminin oluşturulması, atıkların geri kazanılması, yakılması ve gazlaştırılması alanlarında uygun teknolojiler sunulmaktadır.
  • Gemilerde oluşan sintine, slop ve sludge gibi atıkların yönetilmesi, izlenmesi ve tersaneler, limanlarda oluşan atık suların minimize edilmesi ve arıtımı ile ilgili teknolojiler sunulmaktadır.
  • Kirlenmiş toprakların belirlenmesi ve yerinde yapılan inceleme çalışmalarla iyileştirilmesi ve ekonomik çözümler üretmekte, mühendislik ve danışmanlık hizmetleri vermektedir.
  • Bakanlıkların, belediyelerin ve diğer kurumların projelerinin fizibilite, çevresel etki değerlendirmeleri, endüstriyel sektörler için en iyi tekniklerin uygulanması, tasarım ve ihale şartnameleri hazırlanmaktadır.
  • Alçak Gerilim, Orta Gerilim ve Yüksek Gerilim Kuvvet Tesisatı, Aydınlatma Tesisatı, Yedek Güç Tesisatı, Topraklama, Zayıf Akım Tesisatları, Paratoner ve tüm otomasyon sistemleri, elektrik iç-dış tesisat projeleri tasarımı, çizimi konularında çözümler sunmaktayız.