logo
BOLU İLERİ BİYOLOJİK ATIKSU ARITMA TESİSİ


Bolu Belediyesine ait mevcut evsel atıksu arıtma tesisinin kapasitesi 40.000 m3/gündür. Bolu belediyesi bölgedeki OSB’nin, bazı sanayi tesislerinin ve yerleşim bölgelerinin atıksularını kanalizasyon sistemine bağlaması ile birlikte yeni atıksu arıtma tesisi ihtiyacı doğmuştur. Yeni tesis 100.000 m3/gün kapasiteli olacak ve ileri arıtma teknolojisi ile çalışacaktır. Proses hesapları ATV-DVWK-Standartlarına (ATV 131) göre yapılmıştır.

Bolu Belediyesine ait mevcut atıksu arıtma tesisinde sadece karbon giderimi yapılmaktadır. Bu projelendirme çalışmasında mevcut atıksu arıtma tesisi ve yeni kurulacak arıtma tesisinde karbon ile birlikte azot ve fosfor giderimi de yapılarak ileri arıtma sağlanacaktır.

Bolu Belediyesi’ne ait atıksuların ileri arıtma uygulama projesi çalışması ile;

 • İller Bankası yöntemi ile geleceğe yönelik tespit edilen nüfusa göre oluşacak atıksu debisi hesaplaması,
 • Mevcut tesisinin iyileştirilmesi ve yeni yaplacak arıtma tesisi vaziyet planının hazırlanması,
 • Arıtma tesislerinin akım şemalarının hazırlanması,
 • P&I diyagramlarının hazırlanması,
 • Havuzlar, tanklar, boru ekipmanlarına ait plan ve kesitlerin hazırlanması,
 • Arıtma tesisi genel yerleşim planının hazırlanması,
 • Tesislerle ilgili tüm hidrolik hesapların yapılarak hidrolik profillerinin hazırlanması
 • Hidrolik profilinin ve borulama planının hazırlanması
 • Arıtma tesislerinde kullanılacak mekanik ekipmanların listesi özellikleri ve seçilme nedenlerinin belirtilmesi,
 • Acil durum talimatının belirtilmesi,
 • Yatırım maliyeti (keşif özeti ve metraj, beton, boru, elektrik, mekanik, otomasyon, zemin çalışmaları vs.) analizinin hazırlanması,
 • Uygulama projelerinin Çevre ve şehircilik Bakanlığından onaylatılması,
 • Çevre ve Şehircilik Bakanlığından proje onayı alındıktan sonra yapılara ait Proses, Mimari, Statik ve Betonarme, Mekanik, Elektrik ve Altyapı Uygulama Projeleri hazırlanması,

yapılacaktır.

Bu kapsamda;

1. Mimari Projeler hazırlanacak;

Arıtma tesisinde yer alacak olan havuz, bina ve gerekli diğer yapıların mimari projeleri, plan, kesit ve görünüşleri, ıslak hacim detayları, sistem detayları gibi mimari detaylar hazırlanacaktır.

2. Mekanik Projeler hazırlanacak;

Genel Yerleşim Planı ve P&I diyagramındaki ekipman kodlama sistemine göre arıtma tesisi mekanik ekipmanların listesi, özellikleri ve yerleşim planı, borulama planı, borulama detayları verilecektir.

3. Yapısal (Statik, B, A, çelik) Projeler hazırlanacak;

Tesiste yer alacak olan ünite ve her türlü yapıya ait kazı planları, betonarme kalıp ve donatı hesap ve planları ile gerekli çelik imalatların çizimleri hazırlanacaktır.

4. Elektrik projeleri hazırlanacak;

Proses elektriği, dış saha ve bina içi aydınlatma tesisat planları, radyoaktif paratoner tesisat planı, bina zayıf akım tesisat planları hazırlanacaktır. Programlanabilir Akıllı Kontrol (PLC) Sistemi Projesi ve Tek Hat Şemaları hazırlanacaktır.

Atıksuların ileri derecede arıtımı ile mevcut ve yeni yapılacak arıtma tesisinin karbon giderimi yanında azot ve fosfor giderilecek, böylece arıtılmış suların alıcı ortama vereceği etki minimize edilecektir. Alıcı ortamdaki su kalitesi daha iyi hale getirilecektir.