logo

AB PROJELERİ

AB PROJELERİ


MNE ÇEVRE; hibe destekli AB projeleri kapsamında; Bakanlıkların, DPT’nin, İller Bankasının, belediyelerin ve diğer kurumların çevre projelerinin fizibilite çalışmalarını, çevresel etki değerlendirmelerini, endüstriyel sektörler için en iyi tekniklerin uygulanmasını, detaylı tasarımını, ihale dokümanlarının ve şartnamelerinin hazırlanması alanlarında mühendislik ve danışmanlık hizmetleri vermektedir.


Bakanlıklar, DPT, İller Bankası, belediyeler ve diğer kurumların personellerine eğitim vermekte, kurumlarda kapasite geliştirme ve beraberinde gereken çalışmaları yapmaktadır.