logo

DENİZ KİRLİLİĞİ

DENİZ KİRLİLİĞİ


MNE ÇEVRE; gemilerde oluşan sintine, slop ve sludge gibi atıkların en iyi tekniklerle yönetilmesi, izlenmesi, limanlarda atık kabul tesislerinin kurulması, tersanelerden, limanlardan ve endüstriyel tesislerden salımlanan atık suların minimize edilmesi ve arıtımı ile ilgili uygun teknolojilerin belirlenmesi, çevre politikaları ve müktesebatı takibi, uygulama projelerinin, ihale dokümanlarının ve şartnamelerinin hazırlanması, deşarj ve derin deniz deşarjı izinlerinin alınması, çevresel stratejilerin belirlenmesi, çevre finansmanı ve tarifelendirilmesi alanlarında mühendislik ve danışmanlık hizmetleri vermektedir.


Denizlerde kaza sonucu salımlanan kirleticilerin çevreye vereceği kirliliğin minimize edilmesi, önlenmesi, kontrol altına alınması ve kirleticilerin izlenmesi konularında çalışmalar yapmaktadır.


Acil müdahale planları hazırlamaktadır.


Dünyada artan nüfus, sanayileşme, tarımsal üretim ve küresel ısınma, temiz su kaynaklarının daralmasına neden olmaktadır. İçme ve kullanma suyu kaynağı olarak kullanılan yüzey ve yer altı su kaynaklarına alternatif olarak günümüzde deniz suyundan içme ve kullanma suyu üretilmektedir. Deniz suyundan kullanma suyu ve içme suyu üretilmesinde günümüzde en uygun ve ekonomik teknoloji, Ters Osmoz Filtrasyon sistemidir. MNE ÇEVRE, Ters Osmoz İleri Filtrasyon teknolojisinde fizibilite çalışmaları, uygulama projeleri, ihale dokümanları ve şartname hazırlama, çevre finansmanı alanlarında mühendislik ve danışmanlık hizmetleri vermektedir.