logo

EVSEL KATI ATIKLAR

EVSEL KATI ATIKLAR


MNE ÇEVRE, evsel ve evsel karakterli endüstriyel katı atıkların yönetimi planlaması, alternatif senaryoların oluşturulması, evsel katı atıkların ekonomik toplanması ve taşınması, transfer istasyonlarının planlanması ve projelendirilmesi, ambalaj atıkların geri dönüşümü ve geri kazanım sistemleri, kompost, biyogaz, çöp yakma, gazlaştırma ve düzenli depolama tesislerinin planlanması ve detay tasarımları, çöp depolama tesislerinin rehabilitasyon çalışmaları, fizibilite raporlarının hazırlanması, finansal analizlerin yapılması, ihale dokümanlarının ve şartnamelerin hazırlanması, kapasite geliştirme ve kontrolörlük işleri alanlarında mühendislik ve müşavirlik hizmetleri vermektedir.


MNE ÇEVRE; evsel katı atık yönetimi projeleri, tesislerin ve ünitelerin planlanmasından ihale prosedürüne kadar geniş bir yelpazede yer alan hizmetleri multidisipliner uzman ekibi ile yürütmektedir.


Depolama, kompost, biyogaz, yakma, gazlaştırma ve transfer istasyonu tesislerinde çalışanlara eğitim hizmetleri vermektedir.