logo

HAYVAN ATIKLARI

HAYVAN ATIKLARI


Hayvancılıkta en önemli sorunlardan birisi hayvan gübrelerinin çevreye verdiği ciddi negatif etkilerdir. MNE ÇEVRE, hayvan gübrelerinin çevreyle uyumlu ekonomik toplama ve taşıma yönetim modellerinin oluşturulması, hayvan gübresi biyogaz, kompost ve stabilizasyon üretim tesislerinin planlanması ve detay tasarımı, fizibilite raporlarının ve uygulama projelerinin hazırlanması, finansal analizlerin yapılması, ihale dokümanlarının ve şartnamelerinin hazırlanması, kapasite geliştirme ve kontrolörlük işleri ile mühendislik ve müşavirlik hizmetleri vermektedir.


Biyogaz üretim tesislerinde (Mechanical and Biological Solid Waste Treatment, MBT) üretilen biyogazın elektrik enerjisine dönüşümü ve sıvı gübrenin gübre olarak, kompost tesislerinde üretilen kompostun ve stabilizasyon tesislerinde üretilen stabilize ürünün tarımda kullanımı konularında çalışmalar yapmaktadır.


MNE ÇEVRE; hayvan gübresinin yönetimi projeleri, tesislerin ve ünitelerin planlanmasından ihale prosedürüne kadar geniş bir yelpazede yer alan hizmetleri multidisipliner uzman ekibi ile yürütülmektedir.


Hayvan gübresinden biyogaz, kompost ve stabilize ürün üretim tesislerinde çalışanlara eğitim hizmetleri vermektedir.