logo

SU, EVSEL VE ENDÜSTRİYEL ATIKSU

SU, EVSEL VE ENDÜSTRİYEL ATIKSU


MNE ÇEVRE, içme suyu, evsel ve endüstriyel atıksu alanında edinmiş olduğu deneyimleri ve profesyonelliği doğrultusunda entegre su kaynakları yönetimi, içme suyu temini, evsel ve endüstriyel atıksuların toplanması, uzaklaştırılması ve fiziksel, kimyasal (oksidasyon, nötralizasyon, klorlama, iyon değiştirme, koagulasyon, adsorpsiyon gibi), aerobik – anaerobik biyolojik arıtımıyla ilgili en iyi teknolojilerin belirlenmesi, fizibilite çalışmalarının yapılması, çevre politikaları ve müktesebatı takibi, çevre ekonomisi, uygulama projeleri, ihale dokümanları ve şartnamelerinin hazırlanması, deşarj izinlerinin alınması, çevresel stratejilerin belirlenmesi, çevre finansmanı ve tarifelendirilmesi alanlarında mühendislik ve danışmanlık hizmetleri vermektedir.


Dünyada artan nüfus, sanayileşme, tarımsal üretim ve küresel ısınma, temiz su kaynaklarının daralmasına neden olmaktadır. İçme ve kullanma suyu kaynağı olarak kullanılan yüzey ve yer altı su kaynaklarına alternatif olarak günümüzde deniz suyundan içme ve kullanma suyu üretilmektedir. Deniz suyundan kullanma suyu ve içme suyu üretilmesinde günümüzde en uygun ve ekonomik teknoloji, Ters Osmoz Filtrasyon sistemidir. MNE ÇEVRE, Ters Osmoz İleri Filtrasyon teknolojisinde fizibilite çalışmaları, uygulama projeleri, ihale dokümanları ve şartname hazırlama, çevre finansmanı alanlarında mühendislik ve danışmanlık hizmetleri vermektedir.


Aynı zamanda içme suyu, evsel ve endüstriyel atıksu arıtma tesislerinin ekonomik işletilmesi, kanalizasyon sistemlerinin izlenmesi ve bakım-onarımıyla ilgili mühendislik ve danışmanlık hizmetleri vermektedir.


İçme suyu, evsel ve endüstriyel atıksu arıtma tesislerinde çalışanlara eğitim hizmetleri vermektedir.