logo

TEHLİKELİ VE ÖZEL ATIKLAR

TEHLİKELİ VE ÖZEL ATIKLAR


Özellikle sanayi tesislerinde üretim, taşıma, depolama, kullanımı esnasında ve sağlık kuruluşlarında, laboratuarlarda tehlikeli atıklar ve özel atıklar oluşur.


MNE ÇEVRE; tehlikeli atıkların ve özel atıkların kaynakta ayrı toplanması, taşınması ve geçici depolanmasında tekniğine uygun taşıma ve takip sistemlerinin oluşturulması, tehlikeli ve özel atıkların geri kazanılması, yakılması, gazlaştırılması ve depolanması alanlarında uygun teknolojileri belirleme, fizibilite çalışmaları, uygulama projeleri, ihale dokümanları ve şartname hazırlama, çevresel stratejiler ve çevre finansmanı alanlarında mühendislik ve danışmanlık hizmetleri vermektedir.


MNE ÇEVRE; tehlikeli ve özel atıkların yönetimi projeleri, tesislerin ve ünitelerin planlanmasından ihale prosedürüne kadar geniş bir yelpazede yer alan hizmetleri multidisipliner uzman ekibi ile yürütmektedir.


Tehlikeli atıkların ve özel atıkların kaynakta minimize edilmesi, geri kazanılması, yakılması, gazlaştırılması ve depolanması tesislerinde çalışanlara eğitim hizmetleri vermektedir.