logo
HALİÇ DİP ÇAMURU TARAMA PROJESİ İŞİ


İstanbul Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığına bağlı Deniz Hizmetleri Müdürlüğü yönetiminde yapılacak bu proje işi kapsamında;

 

1. Haliç ve dere ağızlarında uygulanan mevcut tarama metodunun teknik ve ekonomik açıdan değerlendirilmesi,

 

2. Taranacak ve taranan dip çamuru hacminin tespitinde kullanılacak batımetrik ölçüm aletlerinin teknik özellikleri, kullanım şekilleri ve mali değerleri,

 

3. Haliç’in ve dere ağızlarının neresinde ve hangi derinliğe kadar dip çamuru taraması yapılması gerektiği ve taranacak dip çamuru hacminin belirlemesinde kullanılan hesaplama metotlarının esasları,

 

4. Dünyada yaygın olarak dip çamuru taramasında kullanılan tarama makinelerinin ve ekipmanlarının teknik özellikleri, kullanım alanları, kapasiteleri, yatırım ve işletme maliyetleri, enerji giderleri, iş sağlığı ve güvenliği özellikleri,

 

5. Haliç ve dere ağızlarında oluşan dip çamurlarını taramak için uygun ve ekonomik tarama makineleri ve ekipmanları tespit edildikten sonra idarenin onayına sunulması ve idarenin onayı alındıktan sonra taramada kullanılacak makinelerin, ekipmanların ve yedek parçalarının teknik özellikleri, yatırım ve işletme maliyetleri,

 

6. Dere ağızlarının farklılığından dolayı yapılacak tarama için birden fazla teknik ve donanım kullanımının gerekli olup olmayacağı,

 

7. Tarama tekniği ve çevreyle uyumlu olarak taranan dip çamurunun yatay yönde taşıma metotları, yatay yönde taşıma ekipmanlarının teknik özellikleri, çalışma esasları ve yatırım maliyetleri,

 

8. Haliç ve dere ağızlarında taranacak dip çamurlarını yatay yönde taşıyacak uygun ve ekonomik taşıma ekipmanlarının idarenin onayına sunulması ve idarenin onayı alındıktan sonra taşıma ekipmanlarının teknik özellikleri, yatırım ve işletme maliyetleri,

 

9. Dip çamuru taranması ve taranan dip çamurunun yatay yönde taşınması ile ilgili akım şemaları,

 

10. Haliç ve dere ağızlarında yıllık temizleme periyotlarının belirlenmesi, verilecektir.

 

Dip çamuru taraması ve taranan dip çamurunun yatay yönde taşınmasında kullanılacak iş makinelerinin, aletlerin, pompaların ve ekipmanların kapasiteleri yıllık olarak taranması gerekli dip çamuru miktarı esas alınarak belirlenecektir.

 

Buna göre, bu iş kapsamında, idarenin onayı alınmış dip çamuru taraması ve taranan dip çamurunun yatay yönde taşınması proseslerinde kullanılacak her bir iş makinesinin, ekipmanların, aletlerin ve bağlantı elemanlarının teknik şartnameleri, mekanik hesapları ve çizimleri, kapasiteleri, çalışma prensipleri, herbir ünite için metraj, keşif-mahal listeleri ve pursantaj çıkarılması çalışmaları yapılacaktır.