logo
HALİÇ DİP ÇAMURUNUN SUSUZLAŞTIRILMASI PROJESİ


İstanbul Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığına bağlı Deniz Hizmetleri Müdürlüğü idaresinde yapılacak bu proje işi kapsamında;

 

Dünyada taranan dip çamuru yoğunlaştırma ve susuzlaştırma teknikleri, yoğunlaştırmada ve susuzlaştırmada kullanılan ekipmanlar, pompalar, dozaj pompaları, havuzlar, ızgaralar, elekler ve kimyasalların teknik özellikleri,

 

Çamur yoğunlaştırma ve susuzlaştırma işleminin çevresel açıdan ve ekonomik olarak nerede yapılabileceği,

 

Yoğunlaştırma ve susuzlaştırma için yatırım ve işletme maliyetleri,

 

Taranmış dip çamurunu yoğunlaştırmak ve susuzlaştırmak için uygun ve ekonomik olan yoğunlaştırma ve susuzlaştırma proseslerinin idarenin onayına sunulması ve idarenin onayı alındıktan sonra uygun yoğunlaştırma ve susuzlaştırma proseslerinde kullanılacak ekipmanların (havuz, dekantör, pompa, vana ve bağlantı elemanları dahil) teknik özellikleri ve yatırım maliyetleri,

 

Susuzlaştırılan dip çamurunun (%20-40 arası katı madde), yani kekin, kimyasal ve fiziksel özelliğine göre ve ilgili mevzuatlar esas alınarak geri kazanma ve bertaraf metotları, susuzlaştırılan kekin, dünyadaki uygulamalarına ait örnekler,

 

Çamur yoğunlaştırma ve çamur susuzlaştırma ünitelerinin akım şemaları,

 

verilecektir.

 

Yoğunlaştırma ve susuzlaştırmada kullanılacak iş makinelerinin, havuzların, dekantörlerin, aletlerin, pompaların, dozaj pompaların ve ekipmanların kapasiteleri yıllık olarak taranması gerekli dip çamuru miktarı esas alınarak belirlenecektir.

 

Ve bu iş kapsamında, idarenin onayı alınmış proseste kullanılacak havuzların, dekantörlerin, ekipmanların, aletlerin ve bağlantı elemanlarının teknik şartnameleri, mekanik hesapları ve çizimleri, kapasiteleri, çalışma prensipleri, herbir ünite için metraj, keşif-mahal listeleri ve pursantaj çıkarılması çalışmaları yapılacaktır.