logo
HANCAĞIZ BARAJI DİP ÇAMURU TARAMASI PROJESİ


Denizler, göller, haliçler, dereler ve barajların tabanında, akarsularla taşınım, kenar kaymaları ve atıksu deşarjları sonucunda zamanla sediment birikimi ve dip çamuru oluşumu gözlenmektedir.

 

Barajların, göllerin ve göletlerin dibinde biriken sedimentler ve dip çamuru;

 

- Su tutma kapasitesinin azalması,

 

- Su canlılarının yaşam kalitesi ve ortamlarının kısıtlanması,

 

- Biyolojik faaliyetler sonucu, estetik kirlilik, koku kirliliği ve tehlikeli gaz oluşumu,

 

gibi problemlere neden olmaktadır.

 

Belirtilen nedenlerden dolayı bu problemlerin oluştuğu su ortamlarında dip çamuru taraması yapılmalıdır. Dip çamuru taraması yapılırken dip çamurunun stabilitesi oldukça önemlidir. Zira dipte oluşan çamur tabakasının bir kısmı zamanla stabil hale gelir ve çevre için zararlı etki göstermez. Dolayısıyla dip çamuru taraması stabil olmayan hareketli tabakada gerçekleştirilmelidir.

 

Tekniğe uygun dip çamuru taramasının yapılabilmesi için mutlak suretle su ortamlarında periyodik olarak batimetrik ölçümler yapılmalıdır. Batimetrik ölçümler sayesinde su ortamlarının diplerinde biriken sedimet ve dip çamurunun hacmi ve dağılımı belirlenebilir. Ayrıca gelişen batimetrik teknolojiler sayesinde stabil olmuş dip çamuru ve hareketli (taranması gerekli) dip çamuru tabakaları ve dağılımları da belirlenebilmektedir.

 

Dip çamuru taraması öncesinde ve sonrasında batimetrik ölçümler yapılarak ne kadar ve nerelerde tarama yapıldığı net olarak belirlenebilmekte ve hakediş ödemelerindeki problemler ortadan kalkmaktadır.

 

DSİ 20. Bölge Müdürlüğü tarafından ihale edilen ‘’Gaziantep – Hancağız Baraj Gölü (HBG) Batimetrik Harita Alımı ve Dip Çamuru Temizlenmesi Projesi Yapımı’’ işi MNE ÇEVRE olarak tarafımızdan yüklenilmiştir.

 

MNE ÇEVRE tarafından, belirtilen iş kapsamında;

 

- HBG su kısımlarında batimetrik ve kara kısımlarında topoğrafik ölçümler,

 

- HBG tabanında şimdiye kadar biriken stabil ve hareketli çamur tabaka hacimlerinin, miktarlarının ve dağılımlarının belirlenmesi,

 

- HBG’ye su taşıyan kaynaklardan, HBG dibinden ve yüzeyinden alınacak atıksu numunelerinde kirlilik analizleri,

 

- HBG dibinden alınacak dip çamuru numunelerinde çamur analizleri,

 

- HBG’ne su taşıyan kaynakların ve HBG’nin ulusal ve uluslararası mevzuatlara göre mevcut su kalitelerinin belirlenmesi,

 

- HBG’den taranacak dip çamurunun ulusal ve uluslararası mevzuatlara göre kalitesinin belirlenmesi,

 

- HBG’den taranacak dip çamurunun uluslararası uygulaması olan çamur yoğunlaştırma ve susuzlaştırma uygulama projelerinin hazırlanması,

 

- HBG’den taranacak ve susuzlaştırılacak dip çamurunun uluslararası uygulamalar çerçevesinde geri kazanım ve/veya bertaraf teknolojilerinin ve senaryolarının ortaya konulması,

 

- Uluslararası uygulamalarda kullanılan dip çamuru tarama teknolojilerinin ve bu teknolojilerin avantajlarının ve dezavantajlarının ortaya konması,

 

- HBG için uygulanabilecek en uygun dip çamuru tarama teknolojisinin ve bütün teknik esaslarının belirlenmesi,

 

çalışmaları gerçekleştirilecektir.