logo
SERA GAZI EMİSYONLARININ TAKİBİ


Hızla sanayileşmekte ve ekonomik olarak gelişmekte olan ülkemizde; tesislerden kaynaklanan sera gazı emisyonlarının izlenmesi, raporlanması ve envanterinin oluşturulması; çevresel sorunlarının minimize edilmesi ve iklim değişikliğiyle mücadele edebilmesi adına “Sera Gazı Emisyonlarının Takibi (SGET) Hakkındaki Yönetmelik” büyük önem taşımaktadır.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın hazırladığı ve bazı maddelerini revize ettiği “Sera Gazı Emisyonlarının Takibi (SGET) Hakkındaki Yönetmelik” 17 Mayıs 2014 tarih ve 29003 sayılı Resmi Gazete ’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Yeni yönetmelik çerçevesinde kapsam dahilinde olan tesisler sahipleri 1 Ekim 2014 tarihine kadar izleme planlarını onaylatmak üzere Çevre ve Şehircilik Bakanlığına iletmekle yükümlüdürler. Bu tesisler, 1 Ocak 2015 tarihinden başlayarak yıllık sera gazı emisyonlarını izleyecekler ve 30 Nisan 2016 tarihine kadar doğrulanmış yıllık sera gazı emisyon raporlarını Bakanlığa sunacaklardır.

Bu yönetmeliğin yayımlanışı ile Türkiye’nin iklim değişikliğine yönelik çalışmalar için bir dönüm noktası oluşturacaktır.
Yönetmelik kapsamına; enerji üretimi, petrol rafinasyonu, kok üretimi, çimento ve klinker üretimi, demir çelik üretimi, birincil ve ikincil alüminyum üretimi, seramik, kireç, cam, kağıt, alçı, elyaf, karbon siyahı, nitrik asit, adipik asit, glioksal ve glioksilik asit, amonyak, hidrojen ve sentez gazı, soda külü ve sodyum bikarbonat üretimi gibi tesisler girmektedir.

Bu yönetmelik kapsamında, sadece izleme raporlarının hazırlanması değil, yıllık raporlamaların da kolay, doğru ve tutarlı bir şekilde hazırlanmasına yönelik olarak tesislere ihtiyaçları doğrultusunda kapsamlı çalışmalar sunan MNE ÇEVRE, aşağıdaki konularda hizmet vermektedir:
• İzleme planlarının hazırlanması,
• Yıllık emisyon raporlarının hazırlanması,
• Risk analizlerinin yapılması,
• Veri toplama, izleme ve muhafaza sistemleri hakkında danışmanlık
MNE ÇEVRE termik santral, çimento ve demir-çelik sanayi başta olmak üzere çok farklı sektörde sera gazı emisyonun raporlanması, azaltılması ve fosil yakıt yerine ek yakıtların kullanılması konusunda destek vermiş ve tesis izleme raporları hazırlamıştır.
MNE ÇEVRE Kahramanmaraş Çimento, Kipaş Kağıt, Limak Çimento, Tosyalı Demir Çelik, İzmir Demir Çelik, İzmir termik santrali olamk üzere birçok kuruluş için Sera Gazı Takip Sistemi raporlarını hazırlamaktadır.